ladbydr1

Rekonstruktionen af Ladbyskibet

 

Ladbyskibet blev oprindelig beskrevet af Nationalmuseet og udgivet i 1957. I 1990'erne belv der udført nye opmålinger i graven, og Anne E Sørensen, som var tilknyttet Vikingeskibsmuseet i Roskilde, udarbejdede en omfattende bekrivelse af graven og fundet på baggrund af den nye viden, der forelå.

Det stod klart, at skibet i graven var blevet deformeret blandt andet som følge at tryk fra den overliggende jordhøj. Skibet var således kølsprængt, dvs. at den forreste og agterste del var presset i forhold til den midterste del af skibet. Den forreste del af skroget i styrbords side var faldet noget ud som følge af vægten af elleve heste, som var begravet med skibet. Endelig var en del af naglerne faldet ned i forhold til deres oprindelige position. Ved rekonsttruktionen skulle der derfor korrigeres for disse forhold,

Til dette formål blev udarbejdet en fysisk model baseret på opmålingen af naglernes placering. Ved hjælp af modellen blev usandsynlige data elimineret, og efterfølgende blev der foretaget en computerbehandling af data, hvorved der blev fremstillet en 3D-model og konstruktionstegninger, som ligger til grund for bygningen af rekonstruktionen af skibet. Hele opmålingsarbejdet  og den efterfølgende bearbejdning af data og udarbejdelse af tegninger blev udført af Vikingeskibsmuseet i Roskilde med Vibeke Bischoff som den centrale tovholder. Arbejdet ligger også til grund for Vibekes meget smukke og nøjagtige model i skala 1:10, som kan ses på museet.

Vikingeskibsmuseets bog: "Ladby. A Danish Ship-Gravefrom the Viking Age", Roskilde 2001, indeholder den videnskabelige beskrivelse af  det arkæologiske fund, herunder både skibet og de fundne genstande, og et forsøg på indplacering i bosætningsmønstret på Nordøst Fyn. Den anden del af bogen omfatter det efterfølgende rekonstruktionsarbejde vedrørende gravskibet.

 

 

Ladbybogen

 

kløvning

klvning2

smedje

smedje

Vinterarbejde

Vinterarbejde

Bordmontering

bordist2

Go to top