Byggepladsen

RENOVERINGEN af Færøbåden

Færingen Hans Atli Dahl forærede Østfyns Museer / Ladby Skibslaug denne færøbåd kvit og frit i 2009, som arbejdsprojekt til at få en øvebåd, som lauget kunne øve råsejlsteknikker med.

Båden menes at være omkring 100 år gammel, og den er det første renoveringsprojekt.

På Færøerne navngives bådene efter størrelse. Denne båd kaldes en fýramannafar, det vil sige 4 mands besætning. Båden har tre sæt årer, første og tredje sæt roes af en mand med hver 2 årer og midterste sæt ros af to mænd med hver en åre.

Båden fører råsejl. Masten rejses midtskibs, men kan flyttes frem når sejlet kun har hjælpefunktion.

Sejlet:

Lauget producerer et helt nyt sejl fra bunden med alt tilbehør til denne båd.

Gruppen støttes fagligt af Helle Sejlmager fra Nyhavn, der følger med i kvaliteten og rådgiver om forløb og teknik.

Denne arbejdsproces er meget lærerig for laugets deltagere og giver ud over et flot sejl, en gruppe af folk, der kan være behjælpelige med vedligehold af sejldug, syninger og tovværk i det fremtidige sejlende skibslaug.

Renovering af træskroget:

Det har været en lang proces at renovere båden efterhånden - også en hel del længere end det oprindeligt var planlagt.

Der arbejdes med lærk på egespanter. Det har vist sig, at behovet for renovering nærmer sig de 80% af båden, så både tid og materialeomkostninger er højere end oprindeligt vurderet.

Friske klinknagler blev bestilt i Norge - og det tog en rum tid inden de nåede frem. I mellemtiden måtte byggerne ty til forzinkede bræddebolte med møtrikker, så man dog kunne holde stumperne på plads

Båden har iøvrigt få justeret lidt på visse detaljer. F.eks. har den nu en lidt anderledes konstruktion på rorbladet. Det bliver spændende at føle, hvordan hun sejler med det.

Bouline

Boline

Forstag

Forstag

Go to top