LBSL-omlauget

Kære alle

Lørdag, den 6. oktober skal vi have Ladbydragen på land. Tiden til klargøring i foråret blev lidt kort, og skibet har behov for en lidt større omgang her i efteråret og foråret. Den megen sol har været hård ved skibet, og som bekendt nåede vi ikke at male de øverste bord. 

Tirsdag (11.9.18) havde vi møde med museet i Koordineringsgruppen, hvor vi aftalte landsætningen af skibet, klargøringen samt en række andre forhold vedrørende sejlads, sikkerhed til søs mv.  Jeg vedlægger et referat fra mødet.

Mens vi hidtil har haft 2 frivilliggrupper - onsdagsholdet med fortrinsvis træarbejde og rigning samt sejladsholdet, vil vi fremtidigt tænke det mere som én frivilliggruppe. I praksis betyder det, at vi vil inddrage sejladsgruppen  i større omfang ved klargøringen allerede her i efteråret. Vi vil således indkalde til arbejdslørdage på pladsen i oktober måned 10.00 - 14.00. Museet har lovet at stå for frokosten, så vi kan undlade madpakken. 

Samtidig har vi aftalt, at Lars og jeg i fællesskab står for at planlægge og koordinere arbejdet.

Vi skal have forberedt landsætningen. Vi har med god hjælp fra havemanden fået fjernet en del buskads, så skibet ikke skal helt så højt op på marken. Men vi skal have forberedt pladsen med planker med spor til optagningen, og  samtidig skal vi have flyttet teltet og ryddet op i træbunkerne.

Jeg er bortrejst de to næste onsdage og først tilbage onsdag den 3. oktober. 

Onsdag, den 26. september vil Jørn Møller stå for at forberede landsætningen. Så jeg vil opfordre til at I møder op, hvis I har mulighed for det.

Onsdag, den 3. oktober skal vi have ballasten op. Den tages op rumvis og vejes, og opbevares ligeledes rumvis. Vi forsøger at få fat i nogle store sække af den type, der bruges til sand og lign. 

Arbejdslørdage for sejladsgruppe den 13., 20. og 27. oktober med bl.a. følgende opgaver:

- Rensning og højtryksspuling af skibet udvendigt og indvendigt.

- Vedligeholdelse og tjæring af øvrigt træværk: beitåse, rundholter, galger, ror, blokke.

- grundig afskrabning af maling på de øverste bord.

- sæbevask af dørk.

- Lindolie eller tjære på knæ og mastefisken, som har lidt særligt meget under solen. Ellers venter tjæring og maling til foråret. 

- Tovværk skal tjæres. Vi har talt med smedeværkstedet på Fjorden om et jernkar, indrettet til opvarmning og tjæring af tovværket.

- Sejlet - imprægnering. Strækning af sideligene (sejlet har svært ved at slippe vinden). 

- Indretning af pladsen. Får vi et telt over skibet?

Vi ses.

Vh  Ole

Links fra Fyens.dk til artikler om Ladbydragen:

Efter succesfulde sejladser: Vi skal på togt med Ladbydragen

https://www.fyens.dk/kerteminde/Efter-succesfulde-sejladser-Vi-skal-paa-togt-med-Ladbydragen/artikel/3273974

Stort billedgalleri: Kom med om bord på Havhingsten

https://www.fyens.dk/kerteminde/Stort-billedgalleri-Kom-med-om-bord-paa-Havhingsten/artikel/3271410

Se videoen: Verdens største vikingeskib på vej til Kerteminde

https://www.fyens.dk/kerteminde/Se-videoen-Verdens-stoerste-vikingeskib-paa-vej-til-Kerteminde-/artikel/3271365

Se stort galleri: Ladbydragen på jomfrusejlads i Storebælt

https://www.fyens.dk/kerteminde/Se-stort-galleri-Ladbydragen-paa-jomfrusejlads-i-Storebaelt/artikel/3270876

Se med: Vikingeskibet Ladbydragen sejlede under Langebro

https://www.fyens.dk/kerteminde/Se-med-Vikingeskibet-Ladbydragen-sejlede-under-Langebro/artikel/3269887

Se alle billederne og videoen: Ladbydragen kom under Langebro

https://www.fyens.dk/kerteminde/Se-alle-billederne-og-videoen-Ladbydragen-kom-under-Langebro/artikel/3270051

Ladbydragen forsøger igen at komme under Langebro

https://www.fyens.dk/kerteminde/Ladbydragen-forsoeger-igen-at-komme-under-Langebro/artikel/3269669

Første sejlads med sejl: Ladbydragen og dens vikinger bestod med glans

https://www.fyens.dk/kerteminde/Foerste-sejlads-med-sejl-Ladbydragen-og-dens-vikinger-bestod-med-glans/artikel/3266198

Ballade på vikingeskibet: Skipper smidt af Ladbydragen

https://www.fyens.dk/kerteminde/Ballade-paa-vikingeskibet-Skipper-smidt-af-Ladbydragen/artikel/3262983

Øivind Larsen: Museet modarbejder togtet

https://www.fyens.dk/kerteminde/Oeivind-Larsen-Museet-modarbejder-togtet/artikel/3262984

Ladbydragen kom ikke under broen

https://www.fyens.dk/kerteminde/Ladbydragen-kom-ikke-under-broen/artikel/3262315

Ladbydragen tester Langebro på Havnens Dag

https://www.fyens.dk/kerteminde/Ladbydragen-tester-Langebro-paa-Havnens-Dag/artikel/3260948

Vikingerne lægger til under Kirsebærfestivalen

https://www.fyens.dk/kerteminde/Vikingerne-laegger-til-under-Kirsebaerfestivalen/artikel/3260317

Frimurere støtter vikinger

https://www.fyens.dk/bagsiden/Frimurere-stoetter-vikinger/artikel/3256723

Ladbydragen blev søsat til sang og vikingekamp

https://www.fyens.dk/kerteminde/Ladbydragen-blev-soesat-til-sang-og-vikingekamp/artikel/3251118

Ladbydragen søsættes: Vikingemuseet skruer op for aktivitetsknappen

https://www.fyens.dk/kerteminde/Ladbydragen-soesaettes-Vikingemuseet-skruer-op-for-aktivitetsknappen/artikel/3250187