Ladbydragen på Kerteminde bugt

Ladbydragen på Kerteminde Bugt

 

 

 

1. Årsskrift

Det er besluttet, at bestyrelsen skal sørge for at der hvert år indsamles materiale og udgives et trykt årsskrift, som udsendes til medlemmerne. Årsskriftet skal foreligge inden årets udgang. (Generalforsamlingen marts 2015).

kløvning

klvning2

smedje

smedje

Vinterarbejde

Vinterarbejde