Ladbydragen på Kerteminde bugt

Ladbydragen på Kerteminde Bugt

Vision

Ladby Skibslaug vedtog i maj 2013 en vision for laugets virke, som beskriver hvilke opgaver, lauget vil arbejde for på kort- og længere sigt, samt hvilke værdier, der skal ligge til grund for lauget.

 

Gældende beslutninger

På laugets generalforsamling den 12. marts 2015 blev det besluttet at indføre begrebet : "gældende beslutninger" som et arbejdsredkskab, hvorved generalforsamlingen med almindeligt flertal kan pålægge bestyrelsen at arbejde for bestemte sager. Det kan være såvel kort- som langsigtede opgaver.

"Gældende beslutninger" skal have en fremtrædende plads på lauget hjemmeside.

 

kløvning

klvning2

smedje

smedje

Vinterarbejde

Vinterarbejde

Bordmontering

bordist2