Roning oprigget

Referat Generalforsamling Ladby Skibslaug.

16-02 2017 på Aktivhuset Kerteminde.

27 fremmødte – kasserer Ole stødte til sidst til mødet.

  1. Dirigent:  Henning. Referent: Øivind.
  2. Formandens beretning. Forelå inden mødet skriftligt. Gerhard fremlagde en mundtlig også. Ca. tre kvarters debat. Godkendelse med klapsalve.
  3. Kontingentfastsættelse. Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag med uændret kontingent 100/50kr for 2018.
  4. Indkomne forslag. Ingen.
  5. Valg: Gerhard genvalgt uden modkandidater til formandsposten. Ole fortsætter som alm. bestyrelsesmedlem på sit 2. år i valgperioden. Marianne valgt som ny kasserer. Bo modtog og fik genvalg. 1. suppleant: Egon (hjemmesideansvarlig) 2. suppleant: Rasmus Madsen. Revisor: Niels Uffe. Revisorsuppleant: Tonny.
  6. Sommerens aktiviteter. Gerhard orienterede. Debat.
  7. Regnskab. Ole nåede ikke at komme til dette punkt. Gerhard fremlagde 2016-regnskab og ´17-buget. Begge godkendt med applaus.
  8. Evt.   Peter Søby fik 2 flasker rødvin for sine 8 år i bestyrelsen.

Bo havde et flot billede af Ladbyskibet for sejl med til mødet. Malet af hans søn.

Debat om løst og fast inden vi gik til en dejlig buffet fremstillet af Marianne.

kløvning

klvning2

smedje

smedje

Vinterarbejde

Vinterarbejde

Bordmontering

bordist2

Go to top