Byggepladsen

Bygningen af en kopi af den lille Gokstadbåd

blev den praktiske start pågokstad-00026 det meget spændende byggeprojekt, som skulle munde ud i at bygge en ægte rekonstruktion af Ladbyskibet.

Dette byggeri, hvor lauget var hovedaktør, var også et af de vægtige argumenter, som lå til grund for ansøgningen om fondsmidler.

Gennem dette byggeri skulle lauget sammen med Ladby Vikingemuseum vise, at det var muligt at få samlet et motiveret og godt arbejdende mandskab, der kunne oparbejde viden og teknik i ægte vikingeklasse.

I starten skulle der både skabes plads og faciliteter til at arbejde på den lejede mark foran museet.

Der var opgaver der skulle løses med at dræne stedet - og der var byggeopgaver, som vi fortæller om andetsteds.

Der blev arbejdet i al slags vejr - og der blev rigtig gået til stålet - og træet. En generel entusiasme udstrålede fra lauget - og det var hvad de museumsbesøgende fortalte om os, når de kom og snakkede.

I smede-gruppen var lauget så heldig at få rigtig dygtige uddannede smede ind i lauget - folk nu i deres bedste alder - dvs. seniorer, der allerede var godt engagerede i Sortekilde i Kerteminde.

 

Blandt trægruppens folk fik lauget erfarne øksesvingere - også folk fra både Norge og Færøerne, der var vokset op med økser i hånd - alle gode venlige folk - og dertil folk med god tung livserfaring inden for træ-produktion. Det var kendetegnende, at alle hjalp hinanden med at lære fra sig - og at alle var parate til at lytte og lære.

gokstad-00025Det hjalp altsammen - og der kom efterhånden folk til, der havde alle mulige andre livsbaneforløbserfaringer at trække på.

I perioden og senere hen, kan vi konstatere, at de aktiviteter der blev sat i gang i hvert fald bidrog væsentligt til det kraftigt stigende antal besøgende på Ladby Vikingemuseum. Og det var alle jo glade for.

Målet med bygningen af Godstaden var i høj grad at samle alle typer vikinge-bygge-erfaringer og gode velmotiverede folk til at takle den store opgave, som lå foran. Her blev laugets sammenhold vist gennem godt kammeratskab og lyst til at arbejde for det fælles projekt - så tæt på vikingernes arbejdsmetoder som overhovedet muligt.

Læs mere om laugets spændende milepæle ved at vælge de underliggende menuer.

Se også filmen på TV2-Fyn - hvor der fortælles om dette byggeri - TRYK HER

Forstag

Forstag

Go to top