Byggepladsen Dragen klar til sidste bord

Byggepladsen

Tale ved søsætning af Ladbyskibet den 14. maj 2016.

Ved formanden for Ladby Skibslaug, Gerhard Neppl

 

Kære publikum, museumsmedarbejdere, frivillige, laugsmedlemmer, venner og vennelaug

 

sstn3

 

Vi er her i dag til søsætningen af det nye Ladbyskib.

Vi tilføjer hermed en ny historie til en plads med historie. Og dertil ville jeg gerne fortælle jer en lille historie.

 

Der var en gang, i 2008, at en mand kontaktede Vikingemuseet i Ladby.

Og, på syngende norsk, sagde han: Jeg har en drøm, i denne drøm, genopstår dette smukke vikingeskib igen.  Der, sejler skibet, ude på fjorden,

stolt forbi sin forgænger i gravhøjen. På vej til kysten, på vej til horisonten og tilbage igen. For at fortælle historien om vikingerne og det lille smukke museeum i Ladby ved Kerteminde Fjord.

 

I efteråret 2008 søgte man så ”øksemænd” til at bygge et vikingeskib. Der kom 60 personer denne aften, som så stuvede sig sammen, nede i museets kælder.

Den 24 marts 2009 blev der i samarbejde med museet holdt den stiftende generalforsamling for Ladby skibslaug.

Skibslaugets formål var, og er, i samarbejde med vikingemuseet, at bygge en rekonstruktion af ladbyskibet, og at stå for sejlads, drift og vedligeholdelse af det færdige skib.

 

Øksemændene gik så i gang med at øve sig, de byggede først den lille jolle, som nu kaldes” Gokke”. Der blev bygget skur og en vældig flot smedie,

med esse og håndbygget blæsebælg. Smedene gik så i gang med at fremstille økser, nagler og andet godt til byggepladsen. Der blev også startet med at renovere en Færøjolle, som museet havde fået foræret.

 

I 2011 startede vi så med Ladbyskibet. Et skib bygget på Fyn, med lokalt træ, af lokale folk.

Ok, også med hjælp fra folk som kom fra Amerika, Norge og Tyskland.

 

Der blev diskuteret, arbejdet og hygget. Kløvet stammer og hugget planker. Der blev syet sejl og høstet lindebast.

I smedien sang smede om kap med ambolten. Det var ikke altid lige kønt at høre på. Der var også altid plads til en gæst, eller flere,

som ville høre om skibet fra de dygtige skibsbyggere.

 

Nu skriver vi 2016, skibet er klar til søsætningen, og jeg tror vi er alle sammen enig om, at dette er en stor dag for os og jer.

I denne anledning ville jeg også minde om dem, der ikke kan være med i dag.

Nogle, fordi sygdom holder dem i sin næve. Nogle, fordi de nu sidder til højbords et andet sted og kigger ned på os.

 

Her til sidst ville jeg takke jer alle for jeres store indsats i de forgangne år.

Jeg takker også Augustinusfonden, som muliggjorde dette store projekt.

Ligeledes museets mange medarbejdere som virkeligt er blevet udfordret i denne tid.

Sidst, men ikke mindst, ville jeg også takke skovejeren, som passede egetræerne, indtil vi fik lov til at arbejde med dem.

Som formand for Ladby Skibslaug, ønsker jeg skibet, helt og lykke på sin fremtidige færden i fjord, nor og ude på den åbne hav.

 

Tak for i dag.

Social Share:

Liv og glade dage bag sejlet - Foto Lars Kjærgaard

Liv og glade dage bag sejlet   Foto Lars Kjaergaard

Bouline

Boline2

Go to Top