LBSL-omlauget

Ladby Skibslaug

Kære laugsmedlemmer

Så er den tid kommet hvor vi kan gennemføre den første togt med Ladbydragen.

Lørdag den 13. juli - lørdag den 27. juli 2018.

Klargøring af Ladbydragen og lastning af skibet er lørdag fra kl. 10.00

Vi sejler fra Kerteminde Havn søndag morgen kl. 7.00

Vi kommer tilbage lørdag den 27. juli, hvor vi afrigger skibet og undersejler Langebro omkring kl. 19.00.

Laugsmedlemmerne får mulighed for at sejle med enten begge uger, eller en enkelt uge. Der vil også være mulighed for en kortere periode, ned til én dag.

Vi sejler til Als og deltager i Sebbe Als 50 års fødselsdag lørdag den 20 juli. Da vi er en semi øvet besætning, tager vi sejladsen stille og roligt. Vi skal også være forberedt på at tage en natsejlads, hvis det skulle vise sig gunstigt.

Det tilstræbes, at finde overnatningspladser i havne, hvor der også er almindelige toiletforhold, men mere primitive lejrforhold kan også komme på tale. Vi har adgang til et primitivt, afskærmet toilet ombord. Som udgangspunkt vil der de enkelte dage blive sejlet fra tidligt formiddag til midt på eftermiddagen, men afvigelser fra dette kan forekomme. Vi skal holde ferie, men der vil også blive fokus på øvelser med skib og sejl.

Besætning og skib skal undervejs også formidle vikingetidshistorie og promovere museet.

Derfor er det en fordel, hvis du er i stand til at besvare enkle spørgsmål om skibet, eksempelvis skibets og sejlets størrelse, materialer, hvordan er skibet bygget, og hvornår.

Krav til deltagelse i togtet:

-        Kun medlemmer af Ladby Skibslaug kan deltage.

-        Max antal ombord: 25

-        Minimum 15 år for deltagelse.

-        Dagspris: 100 kr. (dækker al mad og havnepenge, dog ikke tøjlet og bruser i havnen.)

           ½-delen betales som depositum forud.

-        Ved 14 dages tilmelding skal der prioriteres, hvilken uge der er mest vigtig.

-        Alle gaster skal hver især have mindst et par sejldage i løbet af maj og juni og gerne flere af dem.

-        Besætningen deltager i madlavningen på skift.

Organisering og udrustning

-        Lauget udpeger 1-2 hovmestre, der har ansvar for alt med madlavning + hygiejne i forbindelse hermed.

-        Lauget udpeger én bådsmand, der har tilsyn med øvrigt grej ombord + bagagehåndtering.

-        Alle medbringer to tasker. En lille taske/rygsæk, til de ting, der er brug for under sejlads, og en stor med resten. Vi skal ikke have løst personligt grej til at flyde på dørken. Lauget indhenter tilbud til vandtætte bagagesække.

-        Den store sæk pakkes ned under vandtæt presenning, og man vil ikke have adgang til den under sejlads. Selv om der er presenning over natbagagen, så skal natbagagen alligevel være pakket vandtæt.

-        Man er iført tilpas varmt hverdagstøj til arbejdsbrug + fornuftigt fodtøj.

-        Husk at minimere oppakning af hensyn til den begrænsede plads ombord.

Tilmelding skal være på mail til   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                                                

Betaling til     MobilePay 82303   eller Nordfyns Bank 6864 1049306

Husk at tilføje:   Togt 2019

Mvh. Bestyrelsen

Hej alle

I har muligvis undred jer over at jeg var let stille angående atikler til bladet og hvad vi skal i fremtiden .

Jeg ville bare høre jeres meninger angående bladet. Jeg er jo selv en af dem som ikke har skrevet noget til bladet. 

Og Egon har rykket mig virkligt mange gange. Som Ole meget godt har skreven så er der begrænset tid for alle de ting man gerne ville.

Sidst men ikke mindst så skal der også tages hensyn til familien.

Bladet er nogget som Øivind fik indført på generalforsammlingen i 2013. Indtil 2018 var det også øivind som har stået for det hele.

Som så kan vi jo lave en ændringsforslag på generalforsammling , angående at bladet i fremtiden kun er at finde på vores hjemmeside.

Skulle der være medlemmer som virkeligt ønsker bladet på skrift, så må de gerne overtage arbejdet med at lave det. ( bare min personlige mening)

I disse år er faktisk de fleste medlemsblad forsvundne remedier fra gamle tid. Internettet har overtaget informationen af medlemmer.

Så er det vores hjemmeside.

Vi er faktisk på one.com, der er vores domæne købt.

Sandheden er at Ejnar stadigvæk har fingerne på dette.

Efter min mening har vi en god hjemmeside som normalt kører fint, tak vær Egons ihærdige indsats.

Det er der,  hvor medlemmerne skal søge deres info angående arrangementer og sejladser, dem må vi bare være bedre til at planlæge.

Dertil tror jeg, kunne vi jo bruge en af de stor kalender og så skrive på hvad der findes. Det giver mere overblick til os selv.

Facebook er kun et hjælpemiddel til at udbrede vores informationer. 

Og så skal vi også være bedre til at skrive nyhedsbreve til medlemmerne, at de kan se at der er aktivitæt i lauget.

Desværre er ikke alle mailadresser opdateret. Og til nogle af vores ældre medlemer må vi så sende nyhederne i brevform.

Lige nu skal der formiddles at vi har generalforsammling, at vi søger nye medlemmer, at der er  weekendsejlads 5,6,7,8, juli og togt i uge 29 og 30.

Annette vil lave en forslag angående en plakat til at hverve nye medlemmer, jeg er meget spændt på se den. ( muligvis med det billede jeg brugte til julehilsen, bare uden skriften,) jeg kan sende det til dig Annette.

Eller et andet godt billede.

Tror i at vi skal holde nogle medlemsmøder i sommerhalvåret ? Så at folk har den mulighed at komme med deres ideer og forslag ?

Nok for nu

Vi skal snart have en møde igen.

Mange hilsener 

Gerhard

Indkaldelse
til Ladby Skibslaug`s ordinære
Generalforsamling
Onsdag d. 27 februar 2019 kl. 19 til 21 , i Kulturhuset Fjorden, Regnar Langesvej 1, Kerteminde.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden
1.) Valg af dirigent og stemmetæller
2.) Formandens beretning
3.) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab og budget
4.) Fastsættelse af kontingent
5.) Fremlæggelse af medlemsstatistik
6.) Indkomne forslag
7.) Valg i henhold til vedtægterne
8.) Sommerens aktiviteter/sejlplan
9.) Eventuelt
Evt. forslag til punkter på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før
Generalforsamlingen.
Endelig dagsorden med indkomne forslag udsendes senes 14 dage før generalforsamlingen.
Mvh. Gerhard Neppl
Formand
Ladby Skibslaug