Byggepladsen

KÆMNING, SPINDING og TVINDING af ULD på HÅNDTEN

Vær opmærksom på, at dette er et dokument skrevet af Birthe, en af laugets tidligere meget offervillige kvindelige medlemmer, der sammen med Ragnar lagde et stort antal fritimer i at samle information om emnet og finde og producere materiale til den ægte rekonstruktion af Ladbyskibet efter de oprindelige tvindings-metoder anvendt i vikingetiden.

Emnet er meget interessant, idet initiativet i starten af produktionen har bidraget til den autentiske reproduktion af Ladbyskibet.

Dladbyskibslaug-sejlrig-maj12 49589esværre ønsker Birthe ikke efter museets udmeldinger i efteråret 2012, at arbejde videre med dette meget tidkrævende job for Ladbyskibet, men artiklen viser i hvert fald det initiativ og den motivation og arbejdsglæde der har besjælet lauget i de første historiske år - Det er et initiativ og en glæde vi ønsker os at føre videre til det sejlende laug - så vi siger dig tak for din iver og indsats, Birthe!

"Det er nu godt 3 måneder siden, at jeg havde mit første møde med Hanus, Malene og Gudrun, hvor vi drøftede mulighederne for at kunne fremstille en håndspundet uldtråd som erstatning for den købte tråd, der indtil da havde været anvendt til tætningsmateriale på Ladbyskibet.

Jeg var med i Sejl og rig-gruppen, men havde meldt mig til at gøre forsøget. 

Spørgsmålet var, hvordan det burde gribes an for at blive så autentisk som muligt. Jeg havde absolut ingen erfaring på området. Malene er specialist på fåreracer og spinding.

ladbyskibslaug-sejlrig-maj12 49880Spelsau-fåret var det bedste, men gotlænder kunne også godkendes, så da Gudrun kunne skaffe sidstnævnte lokalt fra Hindsholm, var det den uld jeg startede med.

Så var det uldkammen, - hvordan skulle den se ud? I samarbejde med smedene og Hanus, nåede vi frem til en smuk og velfungerende kam. Forinden var der gjort flere forsøg med tætheder – dvs. afstanden mellem tænderne, tykkelse og længde på tænderne med eller uden bue. 

Efterfølgende fandt Hanus ud af, at det var nødvendigt med etfastspændingssystem, så jeg ikke var afhængig af at skulle bruge skruetvinger. Ugen efter stod der et fantastisk hjælperedskab, en ”kæmme-buk” med rigtig arbejdshøjde og med et system, hvor jeg let og hurtigt kunne skifte kamme undervejs i kæmningsprocessen.

Efter flere forsøg blev det klart, at jeg måtte kæmme ulden igennem 4 gange, inden den kunne trækkes af til en lang og luftig tøjer. Denne skulle derefter spindes til en tråd, der efter tvinding til en 2- trådet streng, havde den ønskede tykkelse: ca. 1 cm i diameter og med en vægt på 20 g/m.  

ladbyskibslaug-sejlrig2-maj12 50058Det blev hurtigt klart, at jeg måtte bruge en utraditionel spindemetode for at nå frem til målet. Hvis en tøjer vejede 7 g, skulle den formes til max. 70 cm med samme tykkelse hele vejen. Tøjen blev herefter Z-spundet og efterfølgende S-tvundet til en 2-tr. streng. Den traditionelle håndten viste sig at være alt for spinkel.

Den kunne slet ikke dreje hurtigt nok rundt. Ragnar fik fremstillet en ten, der var ca. 3 x så tung og med en meget længere tenstok og den fungerede godt. Hanus kunne her se ligheder med den, hans far havde brugt til formålet på Færøerne.

Herefter gik Lennart så i gang med en ten til Anne Marie og det blev hurtigt til flere variationer af tenen. Anne Marie havde kontaktet lauget i april og ville gerne samarbejde om projektet.

Hun har udført forsøg med egen spelsau-uld og med egne kamme fremstillet af en smed i Sverige.

De anvendes uden fastspænding og Anne Marie kendte en arbejdsmetode, hvor underulden blev kæmmet fra, inden de længere fibre blev kæmmet. Den metode havde hun været med til at udføre i Norge hos Amy Lightfoot, med henblik på spinding af vævegarn.


ladbyskibslaug-sejlrig2-maj12 50060Gennem A.M. kom vi i kontakt med en fåreavler nær Egeskov, der havde spelsau-får og 2. pinsedag hentede Ragnar og jeg 5 stk. nyklippede spelsauhamme.


Derfor fremstilles (aktiviteten er lukket - desværre - læs i indledningen- Red.) tråden i vort laug i en uldkvalitet, der er autentisk som materiale og tråden er autentisk produceret til anvendelse som tætningsmateriale mellem bordplankerene på Ladbyskibet."

Social Share:

Smedje

smedje

Go to Top